คำนวณเบี้ยประกันชีวิต เลือกจ่ายอย่างไรให้เหมาะสม?

อย่างที่ทราบๆกันดีว่า ส่วนใหญ่การทำประกันชีวิตนั้นเบี้ยประกันจะแพงกว่าเบี้ยประกันทั่วๆไป หรือเบี้ยประกันอื่นๆ เหตุผลก็เพราะว่าผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงทั้งต่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วย ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกายมากกว่าวัยอื่น ดังนั้นบริษัทประกันจึงพยายามที่จะออกแบบการทำประกันต่างๆให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ทุกคนที่ต้องการทำประกันได้จ่ายเบี้ยประกันถูกลง เพราะฉะนั้นเราก็ควรสำรวจและคำนวณเบี้ยประกันชีวิต เพื่อที่ตัวเราเองนั่นแหละจะได้ไม่ผิดหวัง เลือกจ่ายให้เหมาะสม รายเดือน รายหกเดือน หรือรายปี ตามปกติการทำประกันต่างๆรวมถึงประกันผู้สูงอายุ จะมีให้เลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และเป็นรายปี เราเองต้องดูให้ชัดเจนว่าเบี้ยประกัน ของประกันที่เราทำนั้นสามารถเลือกจ่ายแบบใดได้บ้าง แต่โดยส่วนบริษัทประกันจะดึงดูดใจให้จ่ายรายปีด้วยการลดเบี้ยให้ แต่หากเราจ่ายรายเดือนหรือรายสามเดือน รายหกเดือน เบี้ยจะแพงกว่าจะจ่ายรายปีก็มี เราจึงควรรับรู้รายละเอียดตรงนี้เพื่อตัดสินใจก่อนเลือกจ่ายด้วย เพราะหากเราเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแล้ว ส่วนใหญ่เราจะต้องจ่ายไปเป็นรายเดือนไปทั้งปี จนกว่าจะขึ้นปีใหม่ จึงจะสามารถเปลี่ยนไปจ่ายรายสามเดือน หกเดือนหรือรายปีได้   จ่ายเบี้ยตามกำลัง... Read more »

How to buy Automatic Followers?

Social Media platforms have helped people connect with brands directly. It is for this reason; a large number of companies are exploring these avenues to stay connected with a wider customer base.... Read more »